ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าตัวอย่าง มทร.รัตนโกสินทร์ จำนวน 4 ราย ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ สัญจร ครั้งที่ 2/2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ 8 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายชื่อดังนี้
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ได้แก่ นายทักษพล พีระวัฒนชาติ
พื้นที่วิทยาลัยเพาะช่าง ได้แก่ นายสุวิทย์ ใจป้อม
พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้แก่ นายสามารถ แช่มคล้ำ
พื้นที่ศาลายา ได้แก่ นายบุญมี สมคำ