พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าตัวอย่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ สัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สมาคมศิษย์เก่า มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าตัวอย่าง มทร.รัตนโกสินทร์ จำนวน ๔ ราย ได้แก่

-พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิได้แก่ นายทักษพล พีระวัฒนชาติ

-พื้นที่วิทยาลัยเพาะช่าง ได้แก่ นายสุวิทย์ ใจป้อม

-พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้แก่ นายสามารถ แช่มคล้ำ

-พื้นที่ศาลายา ได้แก่ นายบุญมี สมคำ

ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ ๘ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี