• พฤหัส. ธ.ค. 8th, 2022

ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองพัฒนานักศึกษา

Byadmin

ก.ย. 21, 2022

                ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สังคมประกอบการ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ การเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และเรียนรู้ทัศนคติของผู้ประกอบการ อีกทั้งยังเป็นการตอบโจทย์ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยเรื่องร้อยละของบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม สามารถเข้าสู่สังคมการประกอบการ โดยมี ผศ.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก คุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด มหาชน มาบรรยาย เรื่อง เสริมทักษะนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการยุคดิจิตอล แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมบัวสวรรค์ (1,500 ที่นั่ง) มทร.รัตนโกสินทร์