• พฤหัส. ธ.ค. 8th, 2022

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. กองพัฒนานักศึกษา

Byadmin

ก.ย. 9, 2022
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยอาจารย์จิตตริน มงคลชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มอบของพระราชทานให้กับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 รายนางสาวจีรวรรณ รักพรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 1