• พฤหัส. ธ.ค. 8th, 2022

“ราชมงคล” 15 กันยายน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมบัวสวรรค์

Byadmin

ก.ย. 7, 2022

 

เชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโครงการวันพระราชทานนาม“ราชมงคล” 15 กันยายน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา ตั้งแต่เวลา 08.30-12.30 น. รับชั่วโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมง