• พฤหัส. ธ.ค. 8th, 2022

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษ

Byadmin

ก.ย. 5, 2022

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะ/วิทยาลัยต่าง ๆ ร่วมจัดนิทรรศการและให้ข้อมูลแนะแนวหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 6 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร