• พฤหัส. ธ.ค. 8th, 2022

นักศึกษาที่ได้รับรางวัล TOP 100 ของประเทศ จากการเข้าร่วมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ “FROM GEN Z TO BE CEO 2022”

Byadmin

ส.ค. 18, 2022

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล TOP 100 ของประเทศ จากการเข้าร่วมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ “FROM GEN Z TO BE CEO 2022”
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบหมายให้ ผศ. ดร.นพนภา จุลโลบล ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์จิตตริน มงคลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลที่มีคะแนนสูงสุด 100 อันดับแรกของประเทศ จากการเข้าร่วมโครงการ FROM GEN Z TO BE CEO 2022 จัดโดยสถาบัน NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กล่าวให้โอวาทพิเศษ และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากผู้เข้าร่วมโครงการปีนี้กว่า 16,000 คน ซึ่งในครั้งนี้มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรางวัลที่มีคะแนนสูงสุด TOP 100 ของประเทศ จำนวน 5 คน ได้แก่ (1) นางสาวกัญญาภัค พรหมเชื้อ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) ชั้นปีที่ 3 (2) นางสาวธมนวรรณ มีสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) ชั้นปีที่ 3 (3) นางสาวธัญสุดา เสถียรวงศ์มาศ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (4) นายนิติศาสตร์ บัวงาม คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 และ (5) นายอำพล ธรรมทอง วิทยาลัยเพาะช่าง สาขาวิชาจิตรกรรม ชั้นปีที่ 1