• พฤหัส. ธ.ค. 8th, 2022

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

Byadmin

ส.ค. 17, 2022

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นโอกาสที่นักศึกษาใหม่จะได้ฝากตัวเป็นศิษย์ต่อคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และได้แสดงออกถึงความเคารพและระลึกในพระคุณของคณาจารย์ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ตนเองต่อไป โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ภายในงานมีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 – 2564 และรางวัลการประกวดการประดิษฐ์พานเครื่องสดไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมบัวสวรรค์ (1,500 ที่นั่ง) มทร.รัตนโกสินทร์