• พฤหัส. ธ.ค. 8th, 2022

กองพัฒนานักศึกษาและองค์การนักศึกษาขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมลงนามถวายพระพร (ระบบออนไลน์)

Byadmin

ส.ค. 17, 2022
กองพัฒนานักศึกษาและองค์การนักศึกษาขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมลงนามถวายพระพร (ระบบออนไลน์) เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เข้าร่วมกิจกรรมได้วันที่ 12 สิงหาคม 2564
นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม(กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์) 2 ชั่วโมง

เข้าร่วมกิจกรรมที่ https://itservices.rmutr.ac.th/sign/v2/?id=26

ส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมที่ https://docs.google.com/…/1rPs5I5gz9NjmrsJgg6bSykN…/edit

*** บันทึกหน้าจอหลังจากลงนาม เพื่อส่งหลักฐานการเข้าร่วม
นักศึกษาสามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกชั้นปี ทุกคณะ ทุกพื้นที่ เพื่อเก็บชั่วโมงกิจกรรมด้านกิจกรรมมหาวิทยาลัย
มีปัญหาหรือข้อสงสัยในกิจกรรม ติดต่อเพจ : กพศ มทร.รัตนโกสินทร์