• ศุกร์. ธ.ค. 2nd, 2022

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา ทุกคน และตัวแทนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย/พื้นที่

Byadmin

ส.ค. 9, 2022

         ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา ทุกคน และตัวแทนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย/พื้นที่ ร่วมพิธีไหว้ครู มทร.รัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา