• พุธ. ส.ค. 10th, 2022

เรียนเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วกิจกรรม พิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน

Byadmin

ก.ค. 5, 2022

เรียนเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วกิจกรรม พิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ในวันที่12 กรกฎาคม 2565 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วัดสุวรรณาราม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Related Post

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา ทุกคน และตัวแทนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย/พื้นที่
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระชนมายุ 71 พรรษา
เรียนเชิญ เรียนเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วกิจกรรม พิธีสามโภชเทียนพรรษา ในวัน 11 กรกฎาคม 2565 ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่ เวลา 13.00-15.00 น ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์

You missed