• ศุกร์. ธ.ค. 9th, 2022

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Byadmin

มิ.ย. 2, 2022
มทร.รัตนโกสินทร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป
ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565
ตั้งแต่เวลา 07.45 น. – 09.30 น. ณ ลานเวทีกลางแจ้ง อาคารปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
การแต่งกาย
1.ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน พนักงานมหาวิทยาลัย แต่งกายด้วยชุดปกติขาวสวมหมวก
2.ผู้เข้าร่วมพิธีการ แต่งกายด้วยชุดสุภาพสีม่วง สวมสูท
3.ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยสีขาว