• ศุกร์. ธ.ค. 9th, 2022

มทร.รัตนโกสินทร์ มอบอาคารอเนกประสงค์ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 1 โครงการราชมงคลรัตนโกสินทร์อาสา ณ โรงเรียนบ้านโป่งโก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

Byadmin

เม.ย. 21, 2022

            ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.รัตนโกสินทร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมาย ดร. อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด , รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง , ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดี ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคาร อเนกประสงค์ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 1 โครงการราชมงคลรัตนโกสินทร์อาสา โดยนักศึกษาจิตอาสาราชมงคล มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียนบ้านโป่งโก เป็นอาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นที่ 10เมตร x 12เมตร จำนวน 1อาคาร สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนมกราคม 2564 งบประมาณในการจัดสร้างรวม 500,000 บาท ซึ่งได้รับสนับสนุนจากงบประมาณองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และเงินบริจาคผ่านชมรมราชมงคลรัตนโกสินทร์อาสา รวมทั้งได้รับการสนับสนุนวัสดุก่อสร้างจากศิษย์เก่า เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเจริญที่ยั่งยืน โดยกำหนดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ซึ่งเป็นการฝึกฝนการนำวิชาความรู้และทักษะจากการศึกษามาประยุกต์ปฏิบัติในการสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมและแก้ปัญหาในชุมชน โดยมี ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1 พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ แผนสมบูรณ์ นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย และนายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งโก เป็นผู้รับมอบอาคารอเนกประสงค์ราชมงคลรัตนโกสินทร์1 และกล่าวขอบคุณทางมหาวิทยาลัยฯในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านโป่งโก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี