วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ดร.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำเจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษา ร่วมงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยร่วมจัดนิทรรศการแลักิจกรรมแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการเลือกศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ด้วย

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น