• ศุกร์. ธ.ค. 9th, 2022

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ดร.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

Byadmin

ธ.ค. 23, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ดร.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำเจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษา ร่วมงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยร่วมจัดนิทรรศการแลักิจกรรมแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการเลือกศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ด้วย