• ศุกร์. ธ.ค. 9th, 2022

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.20 น. ณ ห้องประชุมคเชนทร์ อาคารสำนักงานอธิการบดีรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ มอบหมายให้ อาจารย์ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Byadmin

ธ.ค. 22, 2021

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.20 น. ณ ห้องประชุมคเชนทร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ มอบหมายให้ อาจารย์ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้แก่ อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี อาจารย์อำนาจ สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ซึ่งเดินทางศึกษาดูงานด้านการจัดการกิจกรรมนักศึกษา ซึ่ง ดร.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ได้นำเสนอแนวทางการจัดการด้านกิจกรรมนักศึกษา และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา E – sport เพื่อส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และ กิจกรรม Virtual Run เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการการ                                                                                                                                             จัดการศึกษาผ่านเครือข่าย Online ในช่วงวิกฤตการณ์โรคโควิด 19 แพร่ระบาด นอกจากนี้ ได้นำคณะผู้ศึกษาดูงานเข้าชมการจัดการสนามกีฬา RMUTR Sport Complex ในโอกาสนี้ด้วย