• ศุกร์. ธ.ค. 9th, 2022

***เปลี่ยนช่องทางลงทะเบียนปฐมนิเทศ*** เนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องในเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา ดังนั้น นักศึกษาใหม่ที่จะลงทะเบียนยืนยันและกรอกที่อยู่เพื่อปฐมนิเทศออนไลน์ ขอให้ลงทะเบียนที่ลิงค์ http://rmutrnewstudent.com/registerstu/index.php หรือสแกน QR Code นี้นะครับ กพศ.ขออภัยในเหตุขัดข้องดังกล่าว

Byadmin

พ.ค. 12, 2021