วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบหมาบให้ อาจารย์ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดี และ อาจารย์อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางสาวมัลลิกา วีระสัย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะ ซึ่งเข้าศึกษาดูงานการจัดการอาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น