• ศุกร์. ธ.ค. 9th, 2022

เลื่อนการตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้ง ๔ พื้นที่

Byadmin

ม.ค. 4, 2021

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙ ) ในขณะนี้ ได้ขยายพื้นที่แพร่ระบาดกระจายไปในหลายพื้นที่ และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงขอเลื่อนการตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้ง ๔ พื้นที่ จากกำหนดการเดิม
พื้นที่ศาลายา วันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔
วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔
วิทยาเขตวังไกลกังวล วันที่ ๕ – ๖ มกราคม ๒๕๖๔
ทั้งนี้ หากกำหนดวันได้แล้ว กองพัฒนานักศึกษา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
หรือตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.)
ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารทางหน้าเพจกองพัฒนานักศึกษา
ประกาศ ๔ มกราคม ๒๕๖๔