• ศุกร์. ธ.ค. 9th, 2022

ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดยอาจารย์ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณแผนการใช้จ่ายเงินโครงการ งบกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563

Byadmin

ธ.ค. 23, 2020

ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดยอาจารย์ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณแผนการใช้จ่ายเงินโครงการ งบกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา