• ศุกร์. ธ.ค. 9th, 2022

ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ ภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 19

Byadmin

ธ.ค. 22, 2020

ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ ภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 19 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.จนถึงเวลา 14.00 น. โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมหรือจิตอาสาอีกด้วย ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา