• พุธ. ส.ค. 10th, 2022

ขอแสดงความยินดีกับ นักกรีฑา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

Byadmin

ธ.ค. 22, 2020

ขอแสดงความยินดีกับ นักกรีฑา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ “กรีฑาบางแสนจ้าวลมกรด ครั้งที่ 14” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ทีมกรีฑามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัลถ้วยรวม จำนวน 2 ใบ ดังนี้ ประเภททีมหญิง ถ้วยรางวัลลำดับที่ 1 ทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ถ้วยรางวัลลำดับที่ 2 ทีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ถ้วยรางวัลลำดับที่ 3 ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเภททีมชาย ถ้วยรางวัลลำดับที่ 1 ทีม Ari runing club ถ้วยรางวัลลำดับที่ 2 ทีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ถ้วยรางวัลลำดับที่ 3 ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ซึ่งทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ทำได้ทั้งหมด คือ 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง

You missed