• พฤหัส. ธ.ค. 8th, 2022

เดือน: ธันวาคม 2020

  • Home
  • ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดยอาจารย์ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณแผนการใช้จ่ายเงินโครงการ งบกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563