กองพัฒนานักศึกษา อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
96 หมู่ 3 ถนน พุทธมณฑล สาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร 02-441-6044 ภายใน 2180-2181