กองพัฒนานักศึกษา อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

96 หมู่ 3 ถนน พุทธมณฑล สาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

https://sdd.rmutr.ac.th

โทร 02-441-6044 ภายใน 2180-2181