กำหนดการเงินเพื่อให้กู้ยืมเพื่อการศึกาา ปีการศึกาา 2560
กำหนดการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา
แบบคำขอกู้ยืม กยศ.101


กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin)
96 หมู่ 3 ถนน พุทธมณฑล สาย5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
โทร 02-441-6000 , 02-889-4585-7 ต่อ 2001,2002 แฟกซ์ 02-889-4588