กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเดินวิ่งเทิดพระเกียรติ
ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายอาจารย์ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดี พร้อมด้วยผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล และผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันเดินวิ่งเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 6 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ 1.ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร 2.มินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กม. 3.ฟันรันระยะทาง 5 กิโลเมตรและ 4.เดินวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 3 กิโลเมตร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมเจต เจริญทรง ปลัดอาวุโส ฝ่ายความร่วมมืออำเภอหัวหิน คุณไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และร.ต.อ.วาริน โพธารส รองสารวัตจราจรสถานีตำรวจภูธรหัวหินเข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์หมายเลขโทรศัพท์ 02 441 6044 ณ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์