กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนความเป็นเลิศด้านกีฬา

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนความเป็นเลิศด้านกีฬาและนันทนาการของนักศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนความเป็นเลิศด้านกีฬาและนันทนาการของนักศึกษา ครั้งที่ 1/2563 โดยเหล่านักกีฬา มทร.รัตนโกสินทร์ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 และกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 สามารถคว้ารางวัลมาให้มหาวิทยาลัยมากมาย รวมถึงสร้างประวัติศาสตร์ คว้าตำแหน่งเจ้าเหรียญทอง 2 สมัยติดทำลายสถิติของมหาวิทยาลัย ได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับรางวัลเหรียญทองรวมกันสูงสุด จำนวน 22 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน 11 เหรียญทองแดง รวมจำนวนเหรียญทั้งสิ้น 49 เหรียญ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์” ทั้งนี้ทีมนักกีฬาได้มอบถ้วยพระราชทาน ให้กับ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี และท่านอธิการบดีได้มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาเพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการฝึกซ้อม เพื่อสร้างผลงาน และสร้างชื่อเสียง ให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา