กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
มทร.รัตนโกสินทร์ คว้าตำแหน่งเจ้าเหรียญทอง "ตะวันออกเกมส์"

ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ภายใต้ชื่อ “ตะวันออกเกมส์” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สร้างประวัติศาสตร์ คว้าตำแหน่งเจ้าเหรียญทอง 2 สมัยติดทำลายสถิติของมหาวิทยาลัย ได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับรางวัลเหรียญทองรวมกันสูงสุด จำนวน 22 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน 11 เหรียญทองแดง รวมจำนวนเหรียญทั้งสิ้น 49 เหรียญ ถือเป็นเกียรติประวัติและเป็นมงคลอันสูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์” ใน 15 ชนิดกีฬา ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งจัดพิธีส่งมอบธงการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่จะเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 37 ต่อไป ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา