กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
มทร.รัตนโกสินทร์ โครงการรัตนโกสินทร์โรบอทเกมส์ ครั้งที่ 1 (ศึกช้างเหล็ก)