กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานยอดเยี่ยม...สรุปผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่47 “The Sun Games 2020”

 

 

 

ระหว่างวันที่ 9-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด 5 ชนิดกีฬาได้แก่ ชนิดกีฬากรีฑา เซปักตะกร้อ เปตอง หมากกระดาน และครอสเวิร์ด และมีผลการแข่งขันดังนี้
???? 1 เหรียญทอง ????
???? จากกีฬากรีฑา ประเภทเขย่งก้าวกระโดดชาย โดยนายวสันต์ คำมาก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ด้วยสถิติ 15.54 เมตร
???????????????? 4 เหรียญทองแดง????????????????
???? จากกีฬากรีฑา ประเภทวิ่งข้ามรั้ว 100 เมตรหญิง โดยนางสาวนัทตะวัน ดาวันดี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
???? จากกีฬากรีฑา ประเภทสัตกรีฑา โดยนางสาวนัทตะวัน ดาวันดี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด - จากชนิดกีฬา ประเภทขว้างจักรชาย โดยนายอนุชา บรรดากาล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ด้วยสถิติ 41.17 เมตร
???? จากกีฬาหมากกระดาน ประเภทหมากฮอส คู่ชาย โดยนายภาณุภัทร ลือประกร นักศึกษาสาขาหัตถศิลป์ วิทยาเขตเพาะช่าง และนายธนวัฒน์ แก้วกัลยา นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา
อยู่อันดับที่ 39 จาก 104 มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
“ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดี และอาจารย์อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ที่สนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์
#RMUTR