กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จัดประฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็น กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 2 วัน 1 คืน รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 ณ กองพันทหารสื่อสารที่ 102 กรมทหารสื่อสารที่1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน อำกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

       

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จัดประฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็น กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 2 วัน 1 คืน รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 ณ กองพันทหารสื่อสารที่ 102 กรมทหารสื่อสารที่1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน อำกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร