กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการปฐมนิเทศนักษึกษาประจำปีแการศึกษา 2561 (เฉพาะศาลายา บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และ วิทยาลัยเพาะช่าง)

เฉพาะศาลายา บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และ วิทยาลัยเพาะช่าง

ปฐมนิเทศ (รอบ 1) 

1 มิถุนายน และ 3-8 มิถุนายน 2561

  • นักศึกษาที่รายงานตัวก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2561

 

 

ได้แก่

- รอบโควตา

- รอบโควตา (MOU)

- รอบโควตา (MOU 2)

- รอบรับตรง

ปฐมนิเทศ (รอบ 2) 

6 กรกฎาคม และ 16-18 กรกฎาคม 2561

  • นักศึกษาที่รายงานตัวตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

 

 

ได้แก่

- รอบ ทปอ.3 (วุฒิ ม.6)

- รอบ ทปอ.3  (วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส.) และรอบเพิ่มเติม

- รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1 (วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส.)

- รอบรับตรงพิเศษ Online

- รอบโควตา (MOU 3)

- และรอบอื่น ๆ

ปฐมนิเทศ (รอบ 1)

วันที่ 1 มิถุนายน และ 3-8 มิถุนายน 2561

  • นักศึกษาที่รายงานตัวก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2561  ได้แก่

- รอบโควตา

- รอบโควตา (MOU)

- รอบโควตา (MOU 2)

- รอบรับตรง

 

ปฐมนิเทศ (รอบ 2) 

วันที่ 6 กรกฎาคม และ 16-18 กรกฎาคม 2561

  • นักศึกษาที่รายงานตัวตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป  ได้แก่

- รอบ ทปอ.3 (วุฒิ ม.6)

- รอบ ทปอ.3  (วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส.) และรอบเพิ่มเติม

- รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1 (วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส.)

- รอบรับตรงพิเศษ Online

- รอบโควตา (MOU 3)

- และรอบอื่น ๆ