กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันท่ี 2 มีนาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เปิดรับบริจาคโลหิต

    

วันท่ี 2 มีนาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เปิดรับบริจาคโลหิต ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีผู้สนใจมาร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก ทั้งอาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา งานนี้อิ่มบุญกันทั่วหน้า