กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๑๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต  ครั้งที่  ๑๔  สามารถเข้าร่วมบริจาคได้

ในวันศุกร์ที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๑

เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมคชาธาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

                                                             ดำเนินการโดย  กองพัฒนานักศึกษา