กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 นี้ เข้าร่วมงานปัจฉฺมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

ขอเชิญนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 นี้ เข้าร่วมงานปัจฉฺมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตวังไกลกังวล และรอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ
หอประชุมบัวสวรรค์ สำหรับนักศึกษาพื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง **เพื่อการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่สมบูรณ์ ขอให้มาเข้าร่วมปัจฉิมนิเทศโดยพร้อมเพรียงกัน**