กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 นายธนพล เรืองเนตร์ นายกองค์การนักศึกษา นำคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา

 

  

วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 นายธนพล เรืองเนตร์ นายกองค์การนักศึกษา นำคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา เข้าสวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ พร้อมขอพรปีใหม่ต่ออธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องคเชนทร์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี โดยมีโอกาสได้พบปะรับโอวาทและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา และท่านอธิการบดีได้ฝากให้คณะกรรมการองค์การนักศึกษาและนักศึกษาทั่วไปสนใจเรียนรู้เรื่องภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความโดดเด่นในสังคมผู้ประกอบการและโลกอาชีพในอนาคต

กองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์