กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี

 

 

         

ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร โดยมีพระภิกษุสงฆ์รับบิณฑบาต จำนวน 9 รูป และพิธีทำบุญและธรรมเทศนาเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2561 ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา