กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจหารายได้พิเศษระหว่างเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

         ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจหารายได้พิเศษระหว่างเรียน

          เข้าอบรมโครงการอบรมการประกอบการธุรกิจร้านค้าจำลอง

          ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

          ณ  ห้องประชุม  ๑๐๓๐๑  ชั้น  ๓  อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

          สนใจติดต่อขอลงทะเบียนเข้าร่วม  ณ  กองพัฒนานักศึกษา  อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

          ภายในวันศุกร์ที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๐