กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม

    

    

กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม จัดรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 13 ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม2560 ณ ห้องประชุมคชาธาร กองพัฒนานักศึกษาขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญร่วมกันในวันนี้ โอกาสหน้ากองพัฒนานักศึกษาและเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน ในครั้งต่อ ๆ ไป