กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่แล้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ราชมงคลรัตนโกสินทร์เกมส์ ครั้งที่ 1

    

    

ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ราชมงคลรัตนโกสินทร์เกมส์ ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านสุขภาพ และกีฬานันทนาการ และสรรหานักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้าแข่งขันในมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยประเทศ และมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศในโอกาสต่อไป โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 3 ก.ย. 2560 โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬากลาง มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา