กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา เซปักตะกร้อชาย

    

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา เซปักตะกร้อชาย ที่ได้รับเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬา
ราชมงคลรัตนโกสินทร์เกมส์ ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ด้วย