กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักวอลเลย์บอลการแข่งขันกีฬา

    

ขอแสดงความยินดีกับนักวอลเลย์บอลการแข่งขันกีฬา ราชมงคลรัตนโกสินทร์เกมส์ ครั้งที่ 1 ที่ได้รับเหลียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย