กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเปตองทุกประเภทการแข่งขันที่ได้รับเหลียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย

    

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเปตองทุกประเภทการแข่งขันที่ได้รับเหลียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย