กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาแบดมินตันทุกประเภทการแข่งขัน

    

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาแบดมินตันทุกประเภทการแข่งขันที่ได้รับเหลียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย