กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักกีฬาหมากกระดาน ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาภายใน ราชมงคลรัตนโกสินทร์เกมส์ ครั้งที่ 1

    

นักกีฬาหมากกระดาน ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาภายใน ราชมงคลรัตนโกสินทร์เกมส์ ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ โดยนายศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรเตมีย์ ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ เป็นประธานในการมอบรางวัลในครั้งนี้กองพัฒนานักศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้