กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวด Mr & Miss RMUTR 2017 ,Miss RMUTR Lady Boy 2017 ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประกวด Mr & Miss RMUTR 2017 ,Miss RMUTR Lady Boy 2017

    

การประกวด Mr & Miss RMUTR 2017 ,Miss RMUTR Lady Boy 2017

ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประกวด Mr & Miss RMUTR 2017 ,Miss RMUTR Lady Boy 2017 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย และสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในการประชาสัมพันธ์และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อมหาวิทยาลัยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี พร้อมกับเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอย่างแพร่หลายให้เป็นที่รู้จักแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปให้เป็นที่จดจำในสังคมตลอดไป อีกทั้งยังเป็นการพัฒนานักศึกษาให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เป็น คนดี คนเก่ง ทำงานเป็น สามารถอยู่ในสังคมการประกอบการได้ และส่งเสริมสนับสนุนด้านนันทนาการและกิจกรรมอื่น ๆ ให้แก่นักศึกษาเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คุณสุภี พงษ์พานิช อุปนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการตัดสิน คุณเจตนา พงษ์พานิช อดีตผู้บริหารระดับสูงสถานีโทรทัศน์ ITV คุณอนุรี อนิลบล กรรมการบริหาร บริษัทเมคอัพเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณประเสริฐ เจิมจุติธรรม ผู้เชี่ยวชาญการประกวด น.ส.กัญญาภัค อินทรักษา รองอันดับ 1 Miss Tourism Queen Thailand 2017
คุณคิริน ไซมอน ยัง ดารา/นักแสดง คลับฟายเดย์เดอะซีรีย์ คุณณัฐพล สิริศศิธร Training & Development Mgr We Acadamy by We fitness และ น.ส.พัฒนิดา พุ่มชูแสง Missteen Thailand 2014 (นักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์) ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสิน ณ หอประชุมบัวสวรรค์ (1,500 ที่นั่ง ) มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ซึ่งผลการประกวด ปรากฏว่า
Mr. RMUTR 2017
- รางวัลชนะเลิศ Mr. RMUTR 2017 ได้แก่ M1 นายธนภัทร ปุจฉาการ​​ (อาร์ม​) คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย และGift Voucher

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ M3 นายอิทธิแซ่ตั้ง (ต่อ) วิทยาลัยเพาะช่าง ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และGift Voucher 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ M5 นายนภัส สุขสวัสดิ์ (นนท์) คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ​ พื้นที่ศาลายา ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และGift Voucher

Miss RMUTR 2017

- รางวัลชนะเลิศ Miss RMUTR 2017 ได้แก่ W1 นางสาวกาญจนี นุชบุรี (แป้ง) คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท โล่เกียรติยศ พร้อมสายสะพาย และGift Voucher

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ W3 นางสาวเมรินร์ เลาะมณี (ซิน) วิทยาลัยเพาะช่าง ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และGift Voucher

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ W7 นางสาวธัญญรัตน์ จุ้ยเจริญ (พลอย) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และGift Voucher

MISS RMUTR Lady Boy rmutr 2017

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ L5 น้องลมิดา ประสงค์ศิลป์ (ไฟเตอร์) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท โล่เกียรติยศ พร้อมสายสะพาย และGift Voucher

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ L7 น้องสุธาวัฒน์ ทีวี (นะบือ) คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว​ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และGift Voucher

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ L6 น้องสราวุธ เต็งรัง (ปีโป้) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และGift Voucher

รางวัลพิเศษ
- รางวัล Popular Vote Mr. RMUTR 2017 ได้แก่ M4 นายณัฐกานต์ พุ่มประเสริฐ (จ๊อบ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ สายสะพาย และGift Voucher

- รางวัล Popular Vote Miss RMUTR 2017 ได้แก่ W4 นางสาวศิริรัตน์ แดงกระจ่าง (อุ๊) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ สายสะพาย และGift Voucher

- รางวัล Popular Vote MISS RMUTR Lady Boy rmutr 2017 ได้แก่ L3 น้องกฤษฎิ์ สุขฉิม (ลูกบาส) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ สายสะพาย และGift Voucher

- รางวัล Miss RMUTR National Costume (สำหรับผู้เข้าประกวด Lady Boy) ได้แก่ L5 น้องลมิดา ประสงค์ศิลป์ (ไฟเตอร์) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขตวังไกลกังวลได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ สายสะพาย และGift Voucher