กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560 Foreign Language and Information Technology Fair 2017 (FIT Fair 2017)

    

    

    

ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560 Foreign Language and Information Technology Fair 2017 (FIT Fair 2017) โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ และ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับ 
บรรยากาศภายในงานจัดให้มีนิทรรศการ และ กิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น การประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยฯ การประกวดหนังสั้น สติ๊กเกอร์ไลน์ โปสเตอร์ การประกวดดนตรีโฟล์คซอง การประกวดขับร้องเพลงภาษาต่างประเทศ การออกบูทของชมรมต่างๆ เป็นต้น โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมบัวสวรรค์ 1,500 ที่นั่ง มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา