กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ พื้นที่ศาลายา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

  

ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 กองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ พื้นที่ศาลายา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา