กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดสกลนคร

  

  

มทร.รัตนโกสินทร์ มอบเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดสกลนคร ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย กองพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษา มอบเงินและสิ่งของ มูลค่า 70,000 บาท ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดโดยมีนายธวัช ศิริวัธนนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับมอบสิ่งของเพื่อมอบแก่ประชาชนและโรงเรียนที่ประสบภัยต่อไป